Επιστημονική ενημέρωση και υποστήριξη ιατρών και φαρμακοποιών

Η GMG προσφέρει υποστήριξη σε πλήθος επαγγελματιών υγείας μέσα από μία σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν:

 • στην άμεση και έγκυρη επιστημονική ενημέρωση τους
 • στην ενημέρωση για θέματα φαρμακευτικών σκευασμάτων και σημαντικά νέα της φαρμακοβιομηχανίας, προς ενίσχυση του έργου των ιατρικών επισκεπτών
 • στην εκπαίδευσή τους σε νέες τεχνολογίες με προσωπικό ή ομαδικό coaching
 • στην υποστήριξη τους στη χρήση ιατρικών μηχανημάτων

Δυνατότητες:

 • Απομακρυσμένη και face-to-face ενημέρωση και υποστήριξη
 • Ψηφιακές πλατφόρμες διαδραστικής ενημέρωσης
 • E-learning και προσαρμοσμένα webinars
 • Γραμματειακή υποστήριξη ιατρείου εξ’ αποστάσεως (νέα υπηρεσία)

Ανάπτυξη δικτύων επιστημονικής ενημέρωσης

 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιστημονικής ενημέρωσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης

 • Ανάπτυξη δικτύων ενημέρωσης στον ιατρικό και φαρμακευτικό χώρο βάσει των εκάστοτε αναγκών του πελάτη.

 • Η εταιρεία μας εγγυάται την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της.

 • Διαθέτουμε την εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ποικίλων στρατηγικών ανάπτυξης δικτύων, με στρατολόγηση έμπειρων στελεχών σε όλα τα κανάλια διανομής και τις περισσότερες κατηγορίες σκευασμάτων και ιατρικών συσκευών.

 • Υποστήριξη ομάδων διαχείρισης από άρτια υποδομή, που περιλαμβάνει υπηρεσίες πληροφορικής, ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης παραγγελιών, εφαρμογές καταγραφής δραστηριότητας συνεργατών, μοντέλα απασχόλησης και αμοιβής σύμφωνα με τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες των πελατών μας.

Προωθητικές ενέργειες

Υποστήριξη πωλήσεων & προωθητικών ενεργειών:

 • Προωθητικές ενέργειες του προϊόντος για ενίσχυση της παρουσία του στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προσαρμοσμένων έργων υποστήριξης πωλήσεων και προωθητικών ενεργειών για τη βέλτιστη επιτυχία.

 • Δυνατότητες εκπαίδευσης (coaching) κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού σε επιστημονικά, επιχειρησιακά και θέματα marketing.

Προωθητικές καμπάνιες:

 • Οργάνωση εναλλακτικών δράσεων προώθησης του προϊόντος στα σημεία πώλησής του ή γενικότερα, με καλές πρακτικές για την ενίσχυση και προβολή του προϊόντος.

Βελτίωση υφιστάμενης εικόνας:

 • Αισθητική και επικοινωνιακή παρέμβαση στην υφιστάμενη εικόνα του προϊόντος έτσι ώστε να το καταστήσουμε περισσότερο ανταγωνιστικό στην αγορά.

Ιατρικές εκδόσεις & Ιατρικά περιοδικά

Ο Όμιλος GMG έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους και ιατρικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο (Elsevier, Springer, AHA κλπ.) και διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία από ιατρικούς οδηγούς τσέπης που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τους ιατρούς, ενημερωτικά φυλλάδια, σημαντικά περιοδικά, ιατρικά βιβλία όλων των ειδικοτήτων, άτλαντες, κλπ.

 • Ιατρικά περιοδικά
 • Ιατρικοί οδηγοί τσέπης
  (pocket tools)
 • Άτλαντες
  (έντυπη & ηλεκτρονική μορφή)
 • Φυλλάδια ασθενών
  (Patient awareness)
 • Ιατρικοί & ανατομικοί χάρτες
 • Ιατρικά προπλασμάτα
  (Modules)