Επικοινωνήστε μαζί μας | 210 2934 752|info@gmg.gr

Δίκτυο επαγγελματιών υγείας

||Δίκτυο επαγγελματιών υγείας
Δίκτυο επαγγελματιών υγείας 2018-05-11T14:59:17+00:00

Το δίκτυο επαγγελματιών υγείας της GMG στελεχώνεται από ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, ψυχολόγους, επισκέπτες υγείας κλπ παρέχοντας υποστήριξη σε πάνω από 50.000 ασθενείς ετησίως σε όλη την Ελλάδα.

χάρτης Ελλάδος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες υπηρεσίες
Για την GMG η υιοθέτηση της Κουλτούρας Ολικής Ποιότητας αποτελεί τόσο στρατηγική επιλογή όσο και άμεση ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ωφελείν ή μη βλάπτειν

Έμφαση στη Φαρμακοεπαγρύπνηση
Η επιστήμη και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και αποτροπή ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων προβλημάτων…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η υψηλή κατάρτιση και η συνεχόμενη εκπαίδευση των ΕΥ της GMG διασφαλίζει τόσο την επιτυχή υλοποίηση όσο και την απαρέγκλιτη τήρηση των προδιαγραφών κάθε προγράμματος

Στελέχωση και αξιολόγηση

Το νοσηλευτικό δίκτυο της GMG στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας που στην πλειοψηφία τους έχουν πολυετή εμπειρία σε υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης ασθενών.

Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι η GMG διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με τους επαγγελματίες υγείας του δικτύου και αφετέρου ότι τα στελέχη που ενσωματώνονται εκπαιδεύονται σχετικά με τη φύση των προγραμμάτων διαχείρισης ασθενών και τίθενται υπό την επίβλεψη έμπειρων συνεργατών.

Αυτοί αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά των νέων συνεργατών στην φάση της υλοποίησης, όπως επίσης τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους και της προσέγγισης προς τους ασθενείς έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι εναρμονίζονται με την φιλοσοφία και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων.

Η αξιολόγηση γίνεται με διάφορους τρόπους όπως:
α) Ερωτηματολόγιο σε παριστάμενο ιατρό,
β) Επί τόπου αξιολόγηση από έμπειρο επαγγελματία υγείας που υλοποιεί το πρόγραμμα με το νέο συνεργάτη,
γ) Αξιολόγηση από συνεργάτη που δεν αποκαλύπτει την ιδιότητα του ελεγκτή.

Πλεονεκτήματα Δικτύου GMG:

  • Απαριθμεί περισσότερους από 100 πτυχιούχους επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα και καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια καθιστώντας μας έτσι ανταγωνιστικότερους τόσο από άποψη ευρύτητας πεδίου δράσης, όσο και από άποψη κόστους.

  • Διαχειρίζεται κατά προσέγγιση 30.000 – 50.000 ασθενείς ετησίως, αριθμός που εγγυάται τη μεγάλη εμπειρία μας στο χώρο της υγείας.

  • Μέσω της αυστηρής τήρησης των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας επιτυγχάνουμε την ομοειδή διαχείριση των ασθενών ανεξαρτήτως λοιπών μεταβλητών παραγόντων.

  • Όλοι οι συνεργάτες εκπαιδεύονται σταθερά 1 φορά το χρόνο σε όλα τα προγράμματα διαχείρισης ασθενών ανεξάρτητα από το αν συμμετέχουν στην υλοποίηση.

  • Οι συνεργάτες που επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα, εκπαιδεύονται πριν την έναρξη της υλοποίησης σχετικά με όλες τις διαδικασίες και ειδικές παραμέτρους του προγράμματος.

  • Όλοι οι συνεργάτες εκπαιδεύονται τακτικά σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, φαρμακοεπαγρύπνησης και αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών ώστε να επιτελούν διττό ή/και πολλαπλό ρόλο όπου αυτό απαιτείται.

Η μακροχρόνια πείρα μας και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων κάθε προγράμματος μέσα από μια σειρά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Διαδικασίες (SOPs)

Η εταιρεία μας λειτουργεί με συγκεκριμένες διαδικασίες (SOPs) που τηρούνται απαρέγκλιτα κατά την υλοποίηση υπό την ευθύνη του QPPV, QA/RA Manager της GMG και διασφαλίζουν την ενσωμάτωση των διεθνώς καθιερωμένων πρακτικών στην υποστήριξη ασθενών.

Τα SOPs ελέγχονται και τροποποιούνται περιοδικά έτσι ώστε να εναρμονίζονται πάντα με τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία μας αλλά και για να βρίσκονται σε συνάφεια με τους στόχους και τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος.
Επίσης πριν από την φάση υλοποίησης εκδίδεται Οδηγία Εργασίας που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ΟΕ περιγράφει αναλυτικά κάθε βήμα της υλοποίησης όπως έχει υποδειχθεί από τον πελάτη, πάντα στα πλαίσια πάντα της επαγγελματικής δεοντολογίας και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Εμπειρία

Όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνουν νοσηλευτικές ή συμβουλευτικές πράξεις διενεργούνται ατομικά σε συγκεντρωμένους ασθενείς ή με κατ΄οίκον επίσκεψη. Η πολυετής εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων βοηθά στη συνεχή αναβάθμιση της τεχνογνωσίας της εταιρείας και των συνεργατών μας.

Επιπρόσθετα, η GMG διαθέτει τεράστια εμπειρία σε προγράμματα διαχείρισης ασθενών που περιλαμβάνουν υποστηρικτικές, ενημερωτικές και κυρίως νοσηλευτικές πράξεις (screening tests) σε προσυγκεντρωμένους ασθενείς είτε σε ιατρεία είτε σε χώρους όπως ΚΑΠΗ, Δημοτικά Ιατρεία κλπ. Αυτά τα προγράμματα απαιτούν ιδιαίτερες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες από το προσωπικό της GMG που καλείται να διαχειριστεί μεγάλη ομάδα ασθενών σε περιορισμένο χρονικό διάστημα παράγοντας ταυτόχρονα νοσηλευτικό έργο (διενέργεια εξετάσεων και καταγραφή αποτελεσμάτων). Η επιτυχημένη υλοποίηση μεγάλου αριθμού τέτοιων προγραμμάτων που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυσκολίας καταδεικνύουν την οργανωτική και διεκπεραιωτική ικανότητα της εταιρείας και των συνεργατών μας και την δυνατότητα μας να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία σε κάθε πρόγραμμα που περιλαμβάνει υποστήριξη ασθενών είτε ομαδικά είτε ατομικά.