Επικοινωνήστε μαζί μας | 210 2934 752|info@gmg.gr

Ιατρικές Μεταφράσεις

|||Ιατρικές Μεταφράσεις
Ιατρικές Μεταφράσεις 2018-05-11T14:59:17+00:00

Ανταποκρινόμαστε με αυστηρά κριτήρια διεκπεραίωσης στις ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις του εκάστοτε project.

Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές μας είναι εξοικειωμένοι με τις ειδικές απαιτήσεις της μετάφρασης ιατρικών κειμένων και διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις για την διεκπεραίωση των έργων παράσχοντας μεταφράσεις άριστης ποιότητας σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.

  • Ιατροί-μεταφραστές όλων των ειδικοτήτων
  • Προσήλωση στην ιατρική ορολογία
  • Επιμέλεια κειμένων από μεταπτυχιακούς φιλολόγους
  • Άριστη συνεργασία με τα ιατρικά τμήματα των πελατών