Επικοινωνήστε μαζί μας | 210 2934 752|info@gmg.gr

Φαρμακοεπαγρύπνηση

||Φαρμακοεπαγρύπνηση
Φαρμακοεπαγρύπνηση 2018-05-11T14:59:18+00:00

Στην GMG αντιλαμβανόμαστε πλήρως την σπουδαιότητα της Φαρμακοεπαγρύπνησης και έχουμε αναπτύξει εσωτερικές διαδικασίες (SOPs) για τη σωστή και έγκαιρη καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών και φαρμακοτεχνικών παραπόνων αλλά και την προώθησή τους στους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον το προσωπικό της εταιρείας που έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς επανεκπαιδεύεται τακτικά σχετικά με την φύση και τις διαδικασίες της Φαρμακοεπαγρύπνησης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η καταγραφή και προώθηση κάθε ΑΕ διεκπεραιώνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας από τους συνεργάτες προς το τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης της GMG εντός 6 ωρών από την ώρα της αρχικής καταγραφής.

Φαρμακοεπαγρύπνηση (ΦΕ), σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι: η επιστήμη και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και αποτροπή ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με τα φάρμακα.

Βασική αρχή της ΦΕ είναι το Ιπποκρατικό ωφελείν ή μη βλάπτειν, και συνεχής στόχος της είναι η διασφάλιση και η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των δεδομένων ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των ασθενών σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα. Παράλληλα, η ΦΕ συμβάλλει στον εμπλουτισμό της γνώσης για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους. Παρακολουθεί συνεχώς τη σχέση κινδύνου οφέλους των φαρμακευτικών προϊόντων, φροντίζοντας αυτή να παραμένει πάντα θετική για το όφελος

Διαγραμματική ροή διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης

  • Οι πληροφορίες για κάθε ΑΕ προωθούνται στο τμήμα ΦΕ της GMG εντός 6 ωρών από τη στιγμή της καταγραφής (Ώρα 0)
  • Πληροφορίες σχετικά με δεδομένα Φαρμακοεπαγρύπνησης (ΦΕ) / Περιπτώσεις Ανεπιθύμητων Ενεργειών (ΑΕ) (Αρχική)
  • Αξιολόγηση περίπτωσης από τον υπεύθυνο ΦΕ (QPPV) της GMG
  • Σύνταξη αναφοράς ΑΕ προς τον συμβεβλημένο εταίρο (π.χ. φαρμακευτική εταιρεία)
  • Διασφάλιση της ποιότητας της μεταγραφής δεδομένων
  • Προώθηση αναφοράς ΑΕ προς τον συμβεβλημένο εταίρο εντός 24 ωρών
  • Περαιτέρω επικοινωνία με τον συμβεβλημένο εταίρο βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων
  • Ταξινόμηση αναφοράς ΑΕ στο αρχείο ΑΕ της GMG
  • Συμφιλίωση (Reconciliation) και ταυτοποίηση διπλοεγγραφών με τους συμβεβλημένους εταίρους σε συμφωνημένα διαστήματα

Ονοματεπώνυμο*

Email*

Επιθυμώ να λαμβάνω Newsletter