Επικοινωνήστε μαζί μας | 210 2934 752|info@gmg.gr

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

||Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2018-05-24T18:58:15+00:00

H ελευθερία και η ιδιωτικότητα συνιστούν αλληλεξαρτώμενες έννοιες αφού η κάθε μία βασίζεται στην άλλη προκειμένου να αναπτύξει τη λειτουργία της κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Και οι δύο έννοιες εκφράζουν τον «σεβασμό», με τον οποίο μία δημοκρατική κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα.

Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται η ανάγκη για ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που αποτελείται από ένα πλέγμα αρχών, δικαιωμάτων, εγγυήσεων και απαγορεύσεων σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Στην GMG έχουμε πλήρη αντίληψη των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων των ασθενών και τηρούμε απαρέγκλιτα κάθε απαραίτητη διαδικασία έτσι ώστε να διαφυλάσσουμε την ανεκτίμητη αξία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών αλλά και να τους προσφέρουμε τη δυνατότητά για τον έλεγχο αυτών των δεδομένων.

Τα στοιχεία που τηρούνται από την GMG εφόσον περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στο νόμο περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν 2472/1997).

Η GMG διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την τήρηση αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  • α/α Μητρώου Αδειών : 1126
  • α/α Μητρώου Αδειών : 1127
  • α/α Μητρώου Αδειών : 1128

Εαν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου μας, πατήστε εδώ