Επικοινωνήστε μαζί μας | 210 2934 752|info@gmg.gr

Συγχρονές Τεχνολογίες Διάδρασης (Smart Experience™)

|||Συγχρονές Τεχνολογίες Διάδρασης (Smart Experience™)
Συγχρονές Τεχνολογίες Διάδρασης (Smart Experience™) 2018-05-11T14:59:17+00:00

Τυπικά στοιχεία διαδραστικών παρουσιάσεων

Η έξυπνη παρουσίαση βασίζεται στην ταυτόχρονη προβολή διαδραστικού περιεχόμενου σε πολλαπλές οθόνες. Η ροή της παρουσίασης και το περιεχόμενο ελέγχονται μέσω διαδικτύου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της συμμετοχής από διαφορετικά σημεία. Ο έλεγχος της παρουσίασης βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χρηστών και ρόλων.

Ενσωμάτωση Live Stream Video

Με δεδομένη την παρακολούθηση της παρουσίασης από πολλά σημεία, στο προβαλλόμενο περιεχόμενο μπορεί να ενσωματώνεται video ζωντανής ροής στο οποίο θα μπορούν να εμφανίζονται παρουσιαστές από πολλά διαφορετικά σημεία.

Υποκυκλώμα Ερωτήσεων

Στη διάρκεια της παρουσίασης, ο κάθε θεατής θα μπορεί να στείλει γραπτά την ερώτηση του στους παρουσιαστές, οι οποίοι θα απαντούν μέσω του live stream. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι ορατές μόνο στους παρουσιαστές και όχι στο κοινό.

Υποκυκλώμα Ψηφοφορίας

Κατά την παρουσίαση, το κοινό θα μπορεί να καλείται να συμμετέχει σε ζωντανές ψηφοφορίες πολλαπλής επιλογής. Έπειτα, θα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα σε μορφή γραφήματος (animated chart).